לוח קיר, גודל 22/23 ס"מ + שובל שנתי

1,000 לוחות – 7.7 ש"ח ליחידה + מע"מ

2,000 לוחות – 5.5 ש"ח ליחידה + מע"מ

3,000 לוחות – 4.5 ש"ח ליחידה + מע"מ

5,000 לוחות – 3.3 ש"ח ליחידה + מע"מ

כמות קטנה ללא שובל

100 לוחות 33 ש"ח ליחידה + מע"מ

200 יחידות – 22 ש"ח ליחידה + מע"מ

300 יחידות – 17 ש"ח ליחידה + מע"מ

לוח שולחני - דו צדדי - גודל A5

200 לוחות – 21 ש"ח ליחידה + מע"מ

300 לוחות – 16.5 ש"ח ליחידה + מע"מ

500 לוחות – 13.1 ש"ח ליחידה + מע"מ

1,000 לוחות – 11.5 ש"ח ליחידה + מע"מ

צד אחד

200 לוחות – 18.5 ש"ח ליחידה + מע"מ

300 לוחות – 14.2 ש"ח ליחידה + מע"מ

500 לוחות – 10.9 ש"ח ליחידה + מע"מ

1,000 לוחות – 9.5 ש"ח ליחידה + מע"מ

לוח קיר, גודל A4 + שובל שנתי

1,000 לוחות – 9 ש"ח ליחידה + מע"מ

2,000 לוחות – 6 ש"ח ליחידה + מע"מ

3,000 לוחות – 5 ש"ח ליחידה + מע"מ

5,000 לוחות – 4 ש"ח ליחידה + מע"מ

כמות קטנה ללא שובל

100 לוחות 35 ש"ח ליחידה + מע"מ

200 יחידות – 22 ש"ח ליחידה + מע"מ

300 יחידות – 17 ש"ח ליחידה + מע"מ

מגנט + לוח גודל A5

200 לוחות – 19 ש"ח ליחידה +  מע"מ

300 לוחות – 15.1 ש"ח ליחידה + מע"מ

500 לוחות – 12.2 ש"ח ליחידה + מע"מ

1,000 לוחות – 11 ש"ח ליחידה + מע"מ

לוח קיר, ספירלה A3 או A4

גודל A3 צד אחד, גודל A4 דו צדדי

1,000 לוחות – 12 ש"ח ליחידה + מע"מ

500 לוחות – 17.4 ש"ח ליחידה + מע"מ

200 לוחות – 27 ש"ח ליחידה + מע"מ

 

גודל A4 צד אחד

1,000 לוחות 10 ש"ח ליחידה + מע"מ

500 יחידות – 13 ש"ח ליחידה + מע"מ

200 יחידות – 20 ש"ח ליחידה + מע"מ

הזמנתך נשלחה בהצלחה

תודה