Previous slide
Next slide

מה הרעיון של יום בלוח השנה?

בית חב"ד מוציא לאור לוח שנה מהודר.

כמידי שנה אנו מוציאים לאור לוח שנה מפואר, לוח זה משמש גם כהוקרה לידידי בית חב"ד. ניתן להקדיש יום או כמה ימים לזכות, או להבדיל לע"נ.

אשמח אם תוכל לקחת חלק בזכות זו.

משמעות הקדשת יום בלוח היא שהזכויות של פעילות בית חב"ד באותו יום ייזקפו לזכותכם או לזכות יקיריכם עבורם הקדשתם יום זה. 

זה כדאי מאוד!

פעילות בית חב"ד מקיפה את מעגל השנה –  היא מאירה את העולם באור התורה והמצוות – אור של קדושה.
השתתפות שלכם בתרומה לפעילות בית חב"ד היא זכות נפלאה וסגולה גדולה לברכה והצלחה

בחרו יום בשנה אותו אתם רוצים להקדיש לזכותכם, לזכות יקירכם או לעילוי נשמתם

כל המצוות והמעשים הטובים שנעשים בבית חב"ד ביום שבחרתם יהיו לזכותכם ולזכות יקירכם

ויאירו לכם את היום

תוכלו להקדיש יום בתרומה של 770 ₪

יומים בתרומה של 1200 ₪

3 ימים ומעלה 500 ₪ לכל יום

השנה יתאפשר גם לקחת חסות על זכות חודשית, כאשר הפעילות במהלך החודש כולו תעמוד לזכות או להבדיל לעילוי נשמת, וזאת בתרומה של 1800 ₪

אני מעוניין להקדיש יום בלוח השנה

אני מעוניין להקדיש יום בלוח השנה
הזמנתך נשלחה בהצלחה

תודה