Previous slide
Next slide

מה הרעיון של יום בלוח השנה?

בית חב"ד בנימינה מוציא לאור לוח שנה מהודר.

בתאריך וביום שתבחרו תופיע הקדשה בנוסח שאתם בחרתם.

תוכלו להקדיש את היום לזכות יום ההולדת שלכם או לזכות יקירכם
ותאחלו להם את כל הטוב שבעולם.

הברכה תודפס בלוח השנה ביום שבחרתם

תוכלו להקדיש את היום לעילוי נשמת יקירכם ביום השנה שלהם. שמם יונצח על גבי הלוח התפילות, דברי התורה והמעשים הטובים שנעשים ביום הזה יהיו לעילוי נשמתם.

מתנה נפלאה ומאירה

זה כדאי מאוד!

פעילות בית חב"ד בנימינה מקיפה את מעגל השנה –  היא מאירה את העולם באור התורה והמצוות – אור של קדושה. השתתפות שלכם בתרומה לפעילות בית חב"ד היא זכות נפלאה וסגולה גדולה לברכה והצלחה

בחרו יום בשנה אותו אתם רוצים להקדיש לזכותכם, לזכות יקירכם או לעילוי נשמתם

כל המצוות והמעשים הטובים שנעשים בבית חב"ד בנימינה ביום שבחרתם יהיו לזכותכם ולזכות יקירכם

ויאירו לכם את היום

אני מעוניין להקדיש יום בלוח השנה

אני מעוניין להקדיש יום בלוח השנה
הזמנתך נשלחה בהצלחה

תודה